Blog
Kuilu ITn ja liiketoiminnan välillä

Ari Tikka
Ari Tikka
1.11.2015
Founding Partner

Miksi liiketoiminnan ja IT:n on vaikea tehdä yhteistyötä? Tässä juurisyy.

HR-viestin paneelissa keskustelivat Ewa Tawaststjerna, Reino Myllymäki, Tuukka Tusa ja Ari Tikka. Tässä HR-viestin näköispainos, paneelin traileri sekä keskustelun video.

Liiketoimintajohto ja toteuttava IT elävät kirjaimellisesti eri maailmoissa. Perustehtävän luonne on erilainen. Siksi kulttuuri, kieli ja merkitykset muotoutuvat erilaisiksi, ja yhteisymmärryksen löytäminen on usein... haastavaa.

Jokaisen animaation luetteleman vastakohtaparin taustalta löytyy teoriaa ja kokemuksia. Vallasta, byrokratiasta ja organisaation kontrollimekanismeista kerroimme tarkemmin blogissa "Scaling Agility or Bureaucracy".

Jo yleisen ilmiön esittely kahdessa minuutissa toimii ukkosenjohdattimena tilanteessa, jossa IT ja liiketoiminta ovat käyneet kyllä-mutta -keskustelua pitkään. Siitä on hyvä jatkaa käytännön toimenpiteisiin.

Organisaation alakulttuureista voidaan muodostaa tarkempi antropologinen kartta.

Esimerkkinä palveluorganisaatio, jonka realiteetteja kuvaa niukasti rahaa, koordinaatiokaaos ja massiivisen monimutkainen IT-järjestelmä. Kartoitustyöpaja teki kaikille näkyväksi, että liiketoiminta kehittelee korkealentoisia tulevaisuuden visioita, projektiorganisaatiolle on tärkeintä noudattaa prosessia, ja toteuttajia kiinnostaa vain mehevät työkalut.

Ari Tikka
Founding Partner

Before finding Agile, Ari made embedded distributed fault tolerant software for seven years and Organizational Development for ten years. Since 2006 he has contributed in Agile adoptions in telecom, medical, financial,  game and heavy metal sectors. He likes to share his analysis of what actually happens in organizations.

All posts →